Akcja „Kromka chleba dla sąsiada”

Od 16 do 23 września 2018 r. na terenie całej Polski po raz 16. trwa kampania pod hasłem "Kromka Chleba dla Sąsiada". Polega na symbolicznym i dosłownym dzieleniu się chlebem oraz specjalnych zbiórkach żywności, które odbędą się w weekend 21-22 września w supermarketach „Biedronka". Wszystko, by ubóstwo nie było powodem społecznego poniżenia i odrzucenia.

Według statystyk, w 2020 roku ponad 25% Polaków będzie miało powyżej 60. roku życia, a jeśli trend ten gwałtownie się nie zmieni, to w 2050 roku będzie to 40% osób. Blisko 45% 60-latków i blisko 90% 80-latków deklaruje trudności z pokonywaniem schodów. Ponad dwie trzecie seniorów powyżej 60-go roku życia cierpi na przewlekłe choroby i regularnie odwiedza aptekę. Do tego dochodzi samotność. Prawie połowa osób w 75. roku życia to wdowcy, w tym większość żyje w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Jednak uczuć nie da się przełożyć na liczby, można je przełożyć jedynie na międzyludzkie relacje.

Kromka Chleba dla Sąsiada jest akcją, która od 2002 roku pomaga osobom starszym i opuszczonym, którzy cierpią z powodu niedostatku. Jej celem jest uwrażliwienie lokalnych społeczności na potrzeby drugich oraz wzbudzenie życzliwości i zainteresowania losem sąsiadów, o których często wiemy bardzo niewiele. W dniach 16-23 września Caritas diecezjalne organizują wspólne wypiekanie chleba, w którym wezmą udział wolontariusze i podopieczni prowadzonych przez nich placówek. Caritas będzie się dzielić chlebem w parafiach i na rynkach miast. Kulminacyjnym momentem akcji będzie zbiórka żywności w dniach 22-23 września w wybranych sklepach „Biedronka”.

Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas. W akcję „Kromka Chleba” można włączyć się także wysyłając SMS charytatywny o treści KROMKA pod nr 72052 (koszt: 2,46 z VAT). Szczegóły odnośnie przebiegu akcji na poziomie lokalnym dostępne na stronach internetowych Caritas diecezjalnych oraz na stronie www.kromka.caritas.pl.