8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową

Miejsce: Konkatedra św. Jakuba w Olsztynie
Msza św. z okazji ósmej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową odbędzie się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, 13 marca 2021 o godz. 19.00. Liturgii przewodniczył będzie arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas okazją do dziękczynienia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające nadzieję Kościołowi i światu – napisali w liście do papieża Franciszka biskupi zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 11 marca b.r. w Warszawie.

Biskupi podziękowali Papieżowi za List Apostolski Patris corde oraz zapowiedzieli włączenie się w obchody Roku Rodziny zapowiedzianego z okazji 5. rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia. „Rodzina powinna się znaleźć w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej” – podkreślili.

„Niech Święty Józef, Patron Kościoła powszechnego, przywoływany przez Waszą Świątobliwość w codziennej modlitwie, wyprasza u Bożego Syna zdrowie i potrzebne łaski oraz pomaga szczęśliwie rozwiązywać sprawy trudne i budzące niepokój” – zaznaczyli biskupi w życzeniach.


Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, 11 marca 2021 r.

Umiłowany Ojcze Święty!

Zbliżająca się ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas okazją do dziękczynienia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające nadzieję Kościołowi i światu. Przyjmujemy z wdzięcznością ewangeliczne przesłanie,  skierowane do całej ludzkiej rodziny podczas historycznej wizyty w Iraku.

Dziękujemy za List Apostolski Patris corde, obrazujący miłość i troskę Świętego Józefa okazywane Jezusowi i Jego Matce, będące drogowskazem dla wszystkich wiernych i zobowiązaniem dla pasterzy Kościoła. Pragniemy się włączyć w Rok Rodziny zapowiedziany z okazji piątej rocznicy Adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia, świadomi, że rodzina powinna się znaleźć w centrum zaangażowania i uwagi każdej rzeczywistości kościelnej i duszpasterskiej.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła powszechnego, przywoływany przez Waszą Świątobliwość w codziennej modlitwie, wyprasza u Bożego Syna zdrowie i potrzebne łaski oraz pomaga szczęśliwie rozwiązywać sprawy trudne i budzące niepokój. Niech jak cień Ojca niebieskiego osłania i chroni Waszą Świątobliwość, aby podążając śladami Chrystusa, prowadził nas ku radości Świąt Paschalnych.

Biskupi zgromadzeni na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


BP KEP