8. Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku. Hasłem tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego jest fragment z Dziejów Apostolskich: "Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie.” (Dz 2,42).