69. Jerycho Różańcowe

Miejsce: Kościół św. Arnolda w Olsztynie
8 stycznia 2022 r. w Olsztynie w parafii Św. Arnolda Mszą Świętą o godz. 18.00 rozpocznie się sześćdziesiąte dziewiąte Jerycho Różańcowe. Zakończenie 15 stycznia Mszą Św. o godz. 18.00, której będzie przewodniczył J. E. ks. bp Janusz Ostrowski. Po Mszy Świętej opłatkowe spotkanie dla wszystkich uczestników Jerycha Różańcowego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Panie Jezu,

 1. Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego, jaką jest Archidiecezja Warmińska, nasz kraj, kontynent i wszystkich ludzi na całym świecie.

 2. Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne, w naszych rodzinach, za grzechy całego polskiego Narodu, za grzechy świata i prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas wszystkich.

 3. Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego, Pasterzy Kościoła, Kapłanów. Błogosław im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj w świętości całe Duchowieństwo. Poślij Panie Jezu robotników wielu na żniwo Ewangelii – do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.

 1. Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, proboszcza tej Parafii, kapłanów, służbę liturgiczną oraz całe Duchowieństwo, prosimy o wszelkie łaski potrzebne dla tej parafii. O liczne zaangażowanie się wiernych tutejszej parafii w Adorację Najświętszego Sakramentu, o ciągłą modlitwę różańcową.

 1. Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości.

 2. Twej opiece zawierzamy rodziny całej archidiecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane.

 3. Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, pomóż im stawać się silniejszymi od wszystkiego co ich otacza.

 4. Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli pracujących na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.

 5. Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.

 6. Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających chorobę w szpitalach i w różnych zakładach opieki, oraz przeżywających cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów. Daj konającym spokojną i dobrą śmierć, szczególnie zbawienie dla każdej duszy konających w ciężkim grzechu.

 7. Powierzamy Ci naszych Braci w wierze, prześladowanych Chrześcijan, umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców i wszystkich wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę poznania Ciebie, o nawrócenie.

 8. W chwili ciszy – intencje własne modlących się.

Maryjo!  Otocz rodzinę archidiecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Uproś nam stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj naszej archidiecezji spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. Złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.