57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W dniach 11 - 17 lutego odbędzie się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, któremu towarzyszy hasło „Trzeźwość polską racją stanu”. Jest to duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.