10. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

7 grudnia przypada dziesiąta rocznica święceń biskupich arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. W modlitwie pamiętajmy o pasterzu Kościoła Warmińskiego.