Seminarium poświęcone muzykaliom świętolipskim

Miejsce: Sanktuarium NMP Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce
Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę i będzie połączone z koncertem.

W sobotę 2 kwietnia w sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce odbędzie się seminarium zatytułowane „Muzykalia świętolipskie – perły literatury muzycznej”.

Poniżej podajemy program imprezy. Wstęp wolny.

14.00 Koncert organowy – utwory z wieków XVI-XVIII (mgr Adam Kowalski)

14.30 Słowo wprowadzające (ks. dr Aleksander Jacyniak SJ)

14.45 Stan badań nad dziejami kultury muzycznej w Świętej Lipce (dr Edgar Sukiennik)

15.15 Muzykalia ze Świętej Lipki w międzynarodowym projekcie badawczym „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)” (dr Katarzyna Spurgjasz)

15.45 Muzykalia świętolipskie w zbiorach Collegium Bobolanum – ocena stanu zachowania i projekt ochrony konserwatorskiej (mgr Magdalena Szymańska)

16.15 Świętolipska Szkoła Muzyczna w kontekście jezuickiej kultury muzycznej (mgr Adam Kowalski)

16.45 Pytania i odpowiedzi, zakończenie seminarium

Zgłoszenie udziału w seminarium wymagane jest jedynie od pragnących skorzystać z noclegów i wyżywienia w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce: tel.: 512 730 375; e-mail: sanktuarium@swlipka.pl.