Personalia: „SŚ”

Ksiądz kanonik prof. dr hab. Mariusz Szram

pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1995 r./ profesor zwyczajny w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej/ wicedyrektor i sekretarz Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL/ przewodniczący Komisji Badań nad antykiem chrześcijańskim/