Personalia: „SŚ”

Ksiądz kanonik dr Marcin Sawicki

Rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej/ Dyrektor Radia Plus Olsztyn/ Kapelan Szpitala UWM w Olsztynie/Dyrektor Konwiktu Kapłanów Warmińskich w Olsztynie