Ogrody

Projekt budowlany

Opis projektu FROMBORK OGRODY

Rysunek 1: Projekt – Wycinka

Rysunek 2:  Koncepcja projektu

Rysunek 3: Układ drogowy

Rysunek 4: Projekt – szata roślinna

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12: Załącznik – Nawierzchnie

Rysunek 13: Załącznik – Waza

Rysunek 14: Załącznik – Latarnie

Rysunek 15: Załącznik – Ławki

Rysunek 16: Załącznik – Poidełko

Rysunek 17: Załącznik – Kosz na śmieci

 

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Frombork – opis

Inwentaryzacja dendrologiczna Frombork – tabela inwentaryzacyjna

Analiza kompozycyjna

Analiza wiekowa

Gospodarka drzewostanem