Poświęcenie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

Uroczystość poświęcenia kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim, którego dokonał abp Józef Górzyński.