Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – Rozważanie Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego