Instalacja nowego prepozyta Warmińskiej Kapituły Katedralnej