II Niedziela Zwykła – Słowo Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego