Homilia na Centralnym Nabożeństwie Ekumenicznym w Olsztynie- Biskup Elekt Paweł Hause