Zdjęcia

Uroczystości odpustowe we Fromborku

Poświęcenie Kościoła w Zagajach