Wideo

Święcenia Kapłańskie 2023

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie abp Józef Górzyński, 27 maja 2023 roku, udzielił święceń prezbiteratu 4 diakonom WSD MW Hosianum.