Kanonia Gietrzwałd (Kanonicy Regularni)





O miejscu

Kanonicy Regularni

Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich

Prowincja Polska Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich

Kontakt:
Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel.: 12 430 60 07