Biskup Senior Julian Andrzej Wojtkowski

Biskup Tytularny Murustaga | Członek Zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej | Profesor Zwyczajny Teologii Dogmatycznej

Data urodzenia: 31 stycznia 1927r.
Święcenia kapłańskie: 25 czerwca 1950r.
Święcenia biskupie: 22 sierpnia 1969r.

ŻYCIORYS

Urodził się 31 stycznia 1927 roku w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w “Lager Glowno – Posen Ost”, a stąd wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej 1944, świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego w Lublinie 1945.

W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 roku. Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 roku doktorat. Od 1952 do 2005 roku wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie 1968 r.

Święcenia biskupie otrzymał w 1969 r. Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany 1987, profesorem zwyczajnym 1997. Główne dziedziny badań: historia dogmatów Maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: VENI DOMINE JESU (Przyjdź Panie Jezu).  

HERB

Herb Ks. Biskupa Juliana Andrzeja Wojtkowskiego