Arcybiskup Senior Wojciech Ziemba

Doktor Teologii

Data urodzenia: 15 października 1941r.
Święcenia kapłańskie: 18 czerwca 1967r.
Święcenia biskupie: 4 lipca 1982r.
Ingres do katedry warmińskiej: 11 czerwca 2006r.
Przejście na emeryturę: 15 października 2016r.

KONTAKT

Kapelan i Sekretarz

ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej
kom. 609 271 493

ŻYCIORYS

Urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 1958. Następnie przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Mielcu.

W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W latach 1963-65 odbył służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r.

Po świeceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba. W latach 1970 -74 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-81). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-82) a następnie rektora Seminarium (1982-1986).

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. sakrę biskupią przyjął we Współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski, a współkonsekratorami: Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk.

Po reorganizacji diecezji w Polsce, 25 marca 1992 roku, został mianowany biskupem ełckim.W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Dnia 9 grudnia 2000 r. odbył ingres do katedry białostockiej.

Dnia 30 maja 2006 r. został mianowany przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce 9 czerwca 2006 r. Uroczysty ingres do Współkatedry św. Jakuba w Olsztynie odbył się 11 czerwca 2006. Dnia 29 czerwca 2006 na Placu św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz metropolitalny.

Dnia 15 października 2016 r.  Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygncję Arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 p. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE.  


Słowo Arcybiskupa Seniora Wojciecha Ziemby na zakończenie posługi w urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego

HERB

Herb Ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby