Arcybiskup Senior Edmund Piszcz

Doktor Teologii

Data urodzenia: 17 listopada 1929r.
Święcenia kapłańskie: 10 maja 1956r.
Święcenia biskupie: 20 maja 1982r.
Ingres do katedry warmińskiej: 22 października 1988r.
Przejście na emeryturę: 30 maja 2006r.

ŻYCIORYS

Urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Wyświęcony na kapłana 10 maja 1956 roku. Prekonizowany na biskupa tytularnego Aurusulum i mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej 3 kwietnia 1982 roku.

Konsekrowany na biskupa 20 maja 1982 roku. Mianowany Administratorem Apostolskim sede plena Diecezji Warmińskiej 11 listopada 1985 roku. Objął kanonicznie rządy Diecezją Warmińską 30 listopada 1985 roku we Fromborku. Od 22 października 1988 roku Biskup Warmiński. Od 25 marca 1992 roku do 30 maja 2006 roku Arcybiskup Metropolita Warmiński.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: DILIGIMUS OPERE  ET  VERITATE (Miłujmy czynem i prawdą).  

HERB

Herb Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza