Wydział Sztuki Kościelnej

Adres

ul. Pieniężnego 22,
Olsztyn 10-006
tel. 89 524 71 46

Dyrektor

ks. dr Marek Jodkowski
e-mail: [email protected]

Referent

s. mgr Janina Bosko RM

Archidiecezjalny Konserwator Zabytków

ks. dr Marek Jodkowski
tel. 89 524 71 47

Pomocniczy Archidiecezjalni Konserwatorzy Zabytków

ks. prał. mgr Jerzy Rożentalski
ks. kan. mgr Stanisław Majewski