Wydział Nauki Katolickiej

Adres

ul. Pieniężnego 22,
Olsztyn 10-006
e-mail: katecheza@archwarmia.pl
tel:  516 922 400

Dyrektor

ks. kan. dr  hab. Adam Bielinowicz
e-mail: katecheza@archwarmia.pl
tel: 516 922 400

Sekretariat

p.  mgr inż. Edyta Pomirska – Bucholc
e-mail: katecheza@archwarmia.pl
tel: 516 922 400

 

Diecezjalni wizytatorzy nauczania religii:

ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
ks. mgr Maciej Bartnikowski

 

Dekanalni wizytatorzy nauczania religii:

ks. mgr Krzysztof Bumbul – powiat kętrzyński
ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM – powiat lidzbarski
ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
ks. prał. dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat olsztyński
ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
ks. kan. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
ks. mgr Remigiusz Klimkowski – powiat olsztyński
ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
ks. kan. Zdzisław Milewicz – powiat olsztyński
ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM– miasto Olsztyn
ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UMW – miasto Olsztyn
mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
ks. dr Piotr Wiśniewski – powiat olsztyński
ks. dr Bogumił Wykowski– powiat olsztyński
ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński

 


Strona Wydziału Nauki Katolickiej