Wydział Ekonomiczny

Adres

ul. Pieniężnego 22,
Olsztyn 10-006
tel. 89 524 71 44

Ekonom Archidiecezji Warmińskiej

ks. kan. dr  Mariusz Falk
email: [email protected]
tel. 89 524 71 45

Wiceekonom Archidiecezji Warmińskiej

ks. mgr lic. Mariusz Rybicki

tel: 885 414 156

Księgowość

s. Lucyna Gibowicz RM
tel. 89 524 71 44

Konto bankowe: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie 07 8857 0002 3012 01645799 0001