Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2021

"Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym roku z racji pandemii wiele spotkań niestety zostało odwołanych lub odbywa się w sposób symboliczny. W archidiecezji warmińskiej nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, w niedzielę 24 stycznia 2021 roku, o godz. 11. Liturgii przewodniczył będzie arcybiskup Józef Górzyński.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2021