SPOTKANIE OPŁATKOWE W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński weźmie udział w spotkaniu opłatkowym z pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przedstawicielami administracji zespolonej wojewody oraz członkami Koła Środowiskowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy W-M Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim 21 grudnia 2018 roku o godz. 14.00.