Spotkanie pielgrzymów i przyjaciół Warmińskich Pielgrzymek Pieszych

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie

W Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne pielgrzymów i przyjaciół Warmińskich Pielgrzymek Pieszych, 25 listopada 2017 roku o godz. 16.30.

Trwają zgłoszenia do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Już po raz 24. diecezja sosnowiecka zaprasza do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Eliminacje do Festiwalu odbywają się także na terenie archidiecezji warmińskiej. W tym roku poza konkursem wokalnym częścią Festiwalu jest także konkurs na świąteczny film krótkometrażowy.

Dzień formacyjny dla wszystkich kapłanów archidiecezji warmińskiej

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie

Dzień formacyjny dla wszystkich kapłanów archidiecezji warmińskiej odbędzie się w murach Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie w dwóch terminach do wyboru: 27 i 28 listopada 2017 roku o godz. 12.30.

Błogosławieństwo Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Miejsce: Katedra św. Jakuba w Olsztynie

Msza święta z błogosławieństwem nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej odbędzie się katedrze św. Jakuba w Olsztynie, 2 grudnia 2017 roku, o godz. 12.00. Liturgii przewodniczył będzie Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński.

I Niedziela Adwentu

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Nowy rok i program duszpasterski – „Duch, który umacnia miłość”

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

4. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego

7 grudnia przypada czwarta rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego, w modlitwie pamiętajmy o pasterzu Kościoła Warmińskiego.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie

Obchodzimy 18. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ofiary zebrane we wszystkich polskich parafiach zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów, które napływają ze wszystkich krajów byłego Związku Radzieckiego do Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.