Rekolekcje Kapłańskie w Świętej Lipce

Miejsce: Sanktiarium NMP w Świętej Lipce
Szczegóły poniżej.

REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan

Święta Lipka; 28-30 września 2020

Tegoroczne rekolekcje dla kapłanów w Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce będą skoncentrowane wokół słów Jezusa „Pójdźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi” (Mt 4, 19). Poprowadzi je o. Lesław Ptak SJ, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na zakończenie ubiegłorocznych rekolekcji rozpoczną się one w poniedziałek 28 września obiadem o 13.00 i zakończą obiadem w środę 30 września br.

Kapłanów zainteresowanych udziałem w nich prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa drogą mailową: sanktuarium@swlipka.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr: 512 730 375.