II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II po raz drugi organizuje Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie indywidualnej i grupowej lektury Pisma św. W tym roku przedmiotem lektury i medytacji będzie List do Rzymian. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę.