Dni Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II

Dni Pamięci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II odbędą się 4 i 5 października 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, a w sobotnie południe także na lotnisku Wilamowo k/Kętrzyna.

Dni Pamięci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II w Stoczku Klasztornym w 2019 roku

PROGRAM OBCHODÓW

4 października
9.30 – 10.45 Rejestracja uczestników konferencji
11.00 – Konferencja I wprowadzająca pt.: „Modlitwa
codziennością Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”
Konferencję organizuje Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie
12.00 – Modlitwa „Anioł Pański”
13.00 – Obiad
14.00 – Konferencja II
16.30 – Różaniec
17.00 – Msza Święta
Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do
„Kalwarii Prymasa” w ogrodzie klasztornym, zapalenie
zniczy i odmówienie modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
18.30 – Poczęstunek dla wszystkich

5 października
8.00 – Śniadanie
9.00 – Msza Święta
10.30 – Konferencja III
12.00 – Dzielenie i świadectwa
13.00 – Obiad