104. rocznica Odzyskania Niepodległości

Miejsce: Katedra św. Jakuba w Olsztynie
Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, 11 listopada 2022 r. o godz. 11.00. Liturgii przewodniczył będzie arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. Punktualnie o godz. 12.00 zostanie odśpiewany hymn narodowy.

Program Uroczystości:

11.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej Świętego Jakuba, ul. Staszica w Olsztynie (Stare Miasto);

12.15 – przemarsz kolumny złożonej z kompanii honorowych i pocztów sztandarowych wojska i służb mundurowych, szkół, organizacji kombatanckich i społeczeństwa województwa na Plac Solidarności;

12.40 – uroczystości pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny:

– wystąpienia okolicznościowe Organizatorów:

  • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Prezydenta Olsztyna

– Niepodległościowy Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek;

13.45 – złożenie wieńców i wiązanek pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Urzędzie Marszałkowskim (od strony ul. Kościuszki);

12.00 – 15.00 pokaz sprzętu, stoisk promocyjnych wojska i służb mundurowych: 16 Dywizji Zmechanizowanej, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Mienia Wojskowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Krajowej Administracji Skarbowej – Plac Solidarności. Grochówka wojskowa.