5. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

7 grudnia przypada piąta rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego, w modlitwie pamiętajmy o pasterzu Kościoła Warmińskiego.