22-28 października – Tydzień Misyjny

91. Tydzień Misyjny przeżywany jest pod hasłem: Idźcie i głoście.

Obecnie posługuje na misjach w 97 krajach 2032 polskich misjonarek i misjonarzy. Są oni obecni na wszystkich kontynentach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 811; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 802; w Azji – 333; w Oceanii – 66; oraz w Ameryce Północnej – 20.

Wśród polskich misjonarzy jest 24 biskupów misyjnych: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 11; w Afryce – 6; w Azji – 2, w Oceanii – 3 oraz 2 w Ameryce Północnej. Dodał, że liczba polskich misjonarzy wzrosła o 25 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z kolei do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się 12 kapłanów, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków i 3 osoby świeckie.

Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na cały tydzień misyjne materiały liturgiczne, które są dostępne w każdej parafii. Zamieszczone tam propozycje nabożeństw, pomoce homiletyczne i katechetyczne można wykorzystać w parafii lub w szkole podczas katechezy. Ważnym elementem działalności misyjnej są ogniska misyjne działające przy parafiach lub w szkołach, które przez cały rok podjętej pracy formacyjnej wspierają swoich rówieśników z krajów misyjnych oraz misjonarzy.

Misje można wesprzeć wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032, koszt 2,46 zł z VAT.