Sąd Biskupi

METROPOLITALNY SĄD ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22
tel. 89 524 71 50; fax 89 524 71 51

e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

Wikariusz Sądowy

 • ks. kan. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM, tel. 89 524 71 56

Pomocniczy Wikariusz Sądowy

 • ks. kan. dr Janusz Ostrowski, tel. 89 524 71 55

Sędziowie

 • ks. kan. dr Jan Bernacki
 • ks. kan. dr Ireneusz St. Bruski
 • ks. mgr lic. Krzysztof Dudek SCJ
 • ks. dr Grzegorz Gutek OFMCap
 • ks. mgr lic. Tomasz Komorski
 • ks. mgr lic. Adam Narbut
 • ks. dr Adam Ornatek
 • ks. kan. mgr lic. Marek Paszkowski
 • ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka

Audytorzy

 • ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk
 • ks. kan. dr Edward Goliński

Rzecznik sprawiedliwości

 • ks. dr Jan Cymbała

Obrońcy węzła małżeńskiego

 • ks. dr Jan Cymbała
 • mgr lic. Magdalena Frąckowiak
 • ks. kan. mgr Józef Gawrylczyk
 • mgr lic. Julitta Czyczyn-Egiert
 • dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

Notariusze

 • mgr Marzena Butajło
 • mgr Karolina Żabka

Porady prawne i pomoc procesowa – Poradnia bezpłatna

 • ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki, adwokat przy MSAW
 • mgr lic. Alicja Małgorzata Kondratowicz, adwokat przy MSAW

Poradnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 13:30 w pok. 2.4 w budynku Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22, kod pocztowy: 10-006.  Termin na poradę najlepiej wcześniej uzgodnić telefonicznie: 89 524 71 50.  Przed złożeniem skargi powodowej należy skontaktować się osobiście z naszym Trybunałem w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

Porady prawne i pomoc procesowa – Poradnia płatna

 • ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, adwokat przy MSAW

Terminy przyjęć interesantów:

wtorki w godz. 10.00 – 11.00 (z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych)
w pok. 1.12. w budynku Kurii Metropolitalnej w Olsztynie,
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22.

Termin na poradę najlepiej wcześniej uzgodnić – w godzinach przyjęć (lub w innym czasie):
tel. 89 524 71 43 lub
mail: ryszard.sztychmiler@uwm.edu.pl

mgr lic. Joanna Kamińska, adwokat przy MSAW

tel. 515 109 334
mail: adwokatjoannakaminska@gmail.com

mgr lic. Maciej Tomasz Mikołajczyk, adwokat przy MSAW

tel. 22 101 33 00
www.adwokatkoscielny.co

mgr lic. Anna Makijewska, adwokat przy MSAW

tel. 508 955 994
mail: makijewska.anna@gmail.com

mgr lic. Aleksandra Bitowt, adwokat przy MSAW

www.aleksandrabitowt.pl

mgr lic. Patryk Tacik, adwokat przy MSAW

tel. 576 193 489
mail: patryk.tacik@onet.eu

mgr lic. Magdalena Krawiel, adwokat przy MSAW

tel. 786 824 970
mail: m.m.krawiel@gmail.com

Informacja o kosztach sądowych w sprawach o nieważność małżeństwa (zob. kan. 1649 KPK)

UWAGA!!!

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.

Przed rozpoczęciem sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30).