Personalia: „SŚ”

Ksiądz kanonik prof. dr hab. Mariusz Szram

Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim/ Profesor zwyczajny w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej/ Wicedyrektor i sekretarz Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL/ Przewodniczący Sekcji Patrologów Polskich przy Komisji Nauki Wiary KEP