Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – Program duszpasterski na rok 2014/2015