Multimedia

Transmisja Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej ze Świętej Lipki – 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Jedności Chrześcijan

Dzień Bezpiecznego Kierowcy w Lubajnach