Multimedia

Nowy rok szkolny w katoliku

Uroczystości w Stoczku Klasztornym

Transmisja Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej ze Świętej Lipki – 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Jedności Chrześcijan