Zdjęcia

Ogród Biblijny w Lidzbarku Warmińskim

Relikwie św. Wojciecha w Tyrowie

Dzień Wdzięczności w WSD Hosianum

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej