Dom zakonny w Jezioranach (Katarzynki)

O miejscu

Katarzynki Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy Kontakt:Moniuszki 714-500 Braniewotel.: 55 243 26 87email: reginacoeli@op.pl

Kontakt

Dom zakonny w Kętrzynie (Misjonarki Świętej Rodziny)

O miejscu

Misjonarki Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Dom Generalny Kontakt:Słowackiego 1105-806 Komorówtel.: 22 759 13 71fax.: 22 758 01 10email: msfsekr@poczta.onet.plwww.misjonarki-swietej-rodziny.org

Kontakt

Dom zakonny w Kolonii (Służebnice Ducha Świętego (Werbistki))

O miejscu

Służebnice Ducha Świętego (Werbistki) Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego Kontakt:

Kontakt

Dom zakonny w Lidzbarku Warmińskim (Katarzynki)

O miejscu

Katarzynki Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy Kontakt:Moniuszki 714-500 Braniewotel.: 55 243 26 87email: reginacoeli@op.pl

Kontakt

Dom zakonny w Lidzbarku Warmińskim (Pallotynki)

O miejscu

Pallotynki Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej Kontakt:Płońska 2003-700 Warszawatel.: 22 679 63 43fax.: 22 679 12 54email: sekretariat@pallotynki.plwww.pallotynki.pl

Kontakt

Dom zakonny w Lubominie (Katarzynki)

O miejscu

Katarzynki Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy Kontakt:Moniuszki 714-500 Braniewotel.: 55 243 26 87email: reginacoeli@op.pl

Kontakt

Dom zakonny w Mrągowie (Misjonarki Świętej Rodziny)

O miejscu

Misjonarki Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Dom Generalny Kontakt:Słowackiego 1105-806 Komorówtel.: 22 759 13 71fax.: 22 758 01 10email: msfsekr@poczta.onet.plwww.misjonarki-swietej-rodziny.org

Kontakt

Dom zakonny w Nidzicy (Misjonarki Świętej Rodziny)

O miejscu

Misjonarki Świętej Rodziny Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Dom Generalny Kontakt:Słowackiego 1105-806 Komorówtel.: 22 759 13 71fax.: 22 758 01 10email: msfsekr@poczta.onet.plwww.misjonarki-swietej-rodziny.org

Kontakt

Dom zakonny w Olsztynie (Albertynki)

O miejscu

Albertynki Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska Kontakt:Kawęczyńska 4 A03-772 Warszawatel.: 22 619 20 63fax.: 22 619 49 96email: warszsekret@wp.plwww.albertynki.pl

Kontakt

Dom zakonny w Olsztynie (Benedyktynki Misjonarki)

O miejscu

Benedyktynki Misjonarki Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Kontakt:

Kontakt