Pomoc ofiarom nadużyć seksualnych

Delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce
Ks. dr Cezary Opalach

Kontakt:
Kuria Archidiecezji Warmińskiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22 – z dopiskiem „Ks. dr  Cezary Opalach”
tel. 89 524 71 73 – pozostawienie numeru telefonu z prośbą o kontakt zwrotny ze strony księdza delegata
E-mail: delegat@archwarmia.pl