Komisje i Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • bp Janusz Ostrowski
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr  hab. Lucjan Świto
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty

RADA KAPŁAŃSKA

 • Bp Janusz Ostrowski
 • Ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • Ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • Ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • Ks. kap. hon. mgr Krzysztof Brodzik
 • Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Bumbul
 • Ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • Ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz
 • Ks. mgr Roman Dąbkowski
 • Ks. mgr lic. Jarosław Dobrzeniecki
 • Ks. mgr Marian Dziadkiewicz SDB
 • Ks. kan. dr Mariusz Falk
 • Ks. kap. hon. mgr Leszek Galica
 • Ks. kan. mgr Piotr Jagiełka
 • Ks. kan. mgr Stanisław Jasiński
 • Ks. kan. mgr Robert Kaniowski
 • Ks. kan. prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • Ks. dr Wojciech Kotowicz
 • Ks. mgr Łukasz Kowalski
 • Ks. prał. hon. kan. dr Andrzej Lesiński
 • Ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • Ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski
 • Ks. kan. dr Bartłomiej Matczak
 • Ks. kap. hon. mgr Józef Midura
 • Ks. dr Jacek Możejko
 • Ks. kan. dr Artur Oględzki
 • Ks. kan. dr Hubert Tryk
 • Ks. mgr Paweł Roszyński
 • Ks. prał. hon. kan. Bronisław Siekierski
 • Ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski
 • Ks. kan. prof. UWM dr hab. Lucjan Świto
 • O. mgr lic. Jacek Wojcieszko SVD
 • Ks. kap. hon. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • Ks. kan. mgr Andrzej Wysocki
 • Ks. mgr Grzegorz Zapotoczny
 • Ks. kap. hon. mgr lic. Andrzej Zieliński
 • Ks. kan. mgr lic. Paweł Zięba
 • Ks. prał. hon. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • Ks. kan. dr hab. Marek Żmudziński

RADA DS. EKONOMICZNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • Bp Janusz Ostrowski – Przewodniczący
 • ks. kan.dr inż. Zbigniew Czernik
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. mgr Piotr Hartkiewicz
 • ks. kan. mgr Stanisław Jasiński
 • ks. prał. kan. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. prał. mgr Józef Midura
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. mgr lic. Paweł Zięba

RADA DS. WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ SYNODALNYCH I (XIV) SYNODU ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr Tomasz Pocałujko
 • ks. mgr Stanisław Szymański
 • ks. prał. dr Jan Guzowski
 • ks. dr Jan Cymbała
 • ks. prał. dr Stanisław Kozakiewicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • ks. prał. mgr lic. Roman Lompa
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. dr Zdzisław Kunicki
 • ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • ks. kan. dr Janusz Ostrowski
 • ks. kan. dr hab. Lucjan Świto
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. kan. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko

RADA DUSZPASTERSKA

 • Ks. kan. Bartłomiej Matczak
 • Ks. kan. Adam Bielinowicz
 • Ks. kan. Marcin Sawicki
 • Ks. kan. Michał Tunkiewicz
 • Mateusz Rutynowski
 • Wojciech Ruciński
 • Ks. Bartłomiej Koziej
 • ks. Radosław Czerwiński
 • Ks. kan. Krzysztof Bielawny
 • Ks. prał. Andrzej Pluta
 • Ks. kan. Andrzej Midura
 • Ks. Kamil Wyszyński
 • Ks. Jarosław Dobrzeniecki
 • Ks. Paweł Roszyński
 • Ks. kan. Hubert Tryk
 • Ks. kan. Wojsław Czupryński
 • Ks. kan. Andrzej Adamczyk
 • Ks. Marcin Wrzos
 • o. Aleksander Jacyniak SJ
 • ks. Marcin Chodorowski CRL
 • s. Kamila Leszczyńska
 • s. Damaris Suchenia
 • Julita Depczyńska
 • Elżbieta Andrasz
 • Jacek Kowalski
 • Marek Podbielski

RADA DO SPRAW PERSONALNYCH

 1. Członkowie Kolegium Konsultorów
 2. Wikariusze Generalni i Biskupi
 3. Kanclerz Kurii
 4. Ekonom Diecezjalny
 5. Przewodniczący Wydziałów Kurii
 6. Rektor Seminarium Duchownego
 7. Wizytatorzy parafii

RADA DO SPRAW TWORZENIA I ZMIANY GRANIC PARAFII

 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. Stanisław Zinkiewicz
 • ks. kan. dr Artur Oględzki

KOMISJA DO SPRAW ŚWIĘCEŃ I POSŁUG

 • ks. kan. dr Hubert Tryk – Przewodniczący
 • Bp Janusz Ostrowski
 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. dr Wojciech Kotowicz
 • ks. kan. dr hab., prof. UWM  Lucjan Świto
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. kan. prof. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. kan. mgr Stanisław Jasiński
 • ks. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • ks. kan. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. kan. dr Cezary Opalach

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I KONSERWACJI

 • ks. dr Marek Jodkowski – Przewodniczący Komisji
 • ks. kan. dr inż Zbigniew Czernik
 • ks. kan. mgr Piotr Jagiełka
 • ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej
 • ks. mgr Adam Łukowski
 • ks. prał. Henryk Madej
 • ks. kan. dr Bartłomiej Matczak
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • s. mgr Janina Bosko RM
 • s. Maristella Sienicka
 • P. Iwona Liżewska
 • P. Marek Omieczyński
 • P. Stanisław Sołtyk
 • P. Janusz Wierzyński

RADA DS. MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ IM. BP. JANA WŁADYSŁAWA OBŁĄKA W OLSZTYNIE

 • ks. dr Marek Jodkowski – przewodniczący
 • ks. kan. mgr lic. Marcin Sawicki – sekretarz
 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. dr Tomasz Garwoliński
 • ks. mgr Piotr Hartkiewicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. mgr Henryk Madej
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. dr hab. Lucjan Świto

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA LITURGICZNA

Ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak – Przewodniczący
Ks. dr Bartłomiej Matczak – Sekretarz
Ks. kan. dr Artur Oględzki
Ks. prał. dr Zenon Ogórek
Ks. prał. mgr lic Andrzej Zieliński
Ks. prał dr Rajmund Jodko
Ks. prał. mgr Andrzej Pluta
Ks. dr Alfons Labuda’S VD
Ks. mgr lic. Jacek Możejko
ks. mgr lic Marcin Sawicki _ , ..
p. Jerzy Paczkowski
 • Ks. kan.  Bartłomiej Matczak
 • Ks. prał. Andrzej Zieliński
 • Ks. kan. Mariusz Falk
 • Ks. Jacek Możejko
 • Ks. Wojciech Milczarek
 • Ks. kan. Sławomir Ropiak
 • Ks. Marek Jodkowski
 • Ks. kan. Leszek Kuriata
 • Jacek Kowalski

DIECEZJALNA KOMISJA DS. MUZYKI I ŚPIEWU KOŚCIELNEGO

 • ks. kan. Sławomir Ropiak
 • ks. Łukasz Kowalski
 • s. Dolores Nowak PDDM
 • Krzysztof Podolak

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA EKUMENICZNA

 • ks. kan. dr  Paweł Rabczyński – Przewodniczący
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski
 • ks. prał. mgr Jan Jarosz
 • ks. dr Karol Jasiński
 • ks. dr Marek Jodkowski
 • ks. prał. Tadeusz Lewdarowicz
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. kan. mgr Mirosław Rudoman
 • ks. prał. mgr Jan Rosłan
 • ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki
 • ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA POWOŁAŃ

 • ks. kan. dr Hubert Tryk – Przewodniczący
 • ks. kan. dr Bartłomiej Matczak
 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński
 • ks. mgr Adam Łukowski
 • ks. prał. Kazimierz Sawostianik
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura
 • ks. mgr Jarosław Dobrzeniecki
 • ks. mgr Roman Dąbkowski

ARCHIDIECEZJALNA RADA DO SPRAW STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

 • Ks. kan. dr Krzysztof Bielawny – Przewodniczący
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz

RADA WYDAWNICZA WARMIŃSKIEGO WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO

 • ks. kan. dr hab. Lucjan Świto – Przewodniczący
 • ks. kan  mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. kan.  mgr lic. Krzysztof Sarzała
 • ks. dr Marek Jodkowski
 • ks. mgr lic. Paweł Kozicki

RADA RUCHÓW i STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. Wojsław Czupryński – przewodniczący
 • ks. kan. Andrzej Adamczyk
 • ks. kan. Piotr Dernowski
 • ks. Wiesław Janik
 • ks. Karol Krukowski
 • ks. kan. Cezary Opalach
 • ks. kan. Marek Proszek
 • ks. Paweł Roszyński
 • ks. kan. Hubert Tryk
 • ks. kan. Michał Tunkiewicz
 • ks. Marcin Wrzos
 • Agnieszka Fligga
 • Mariusz Górski-Kłodziński
 • Magdalena Kapuścińska
 • Teresa Niewiarowska
 • Janusz Prucnal
 • Bożena Szczurek

KOMISJA NADZORCZA CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. prał. mgr Andrzej Pluta – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. prał. mgr Leszek Galica

KOMISJA EKONOMICZNA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”

 • ks. prał. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. mgr lic. Mariusz Rybicki

RADA NADZORCZA ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. MIKOŁAJA W OLSZTYNIE

 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. dr hab. Lucjan Świto

KOMISJA HISTORYCZNA

 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

ZESPÓŁ DS. WIZYTACJI PARAFII

 • Ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Przewodniczący
 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski

DEKANALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. mgr Krzysztof Bumbul – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
 • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM – powiat lidzbarski
 • ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
 • ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
 • ks. kan. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
 • ks. mgr Remigiusz Klimkowski – powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
 • ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
 • ks. kan. Zdzisław Milewicz – miasto Olsztyn
 • ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM– miasto Olsztyn
 • ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
 • ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
 • ks. dr Zbigniew Stępniak – miasto Olsztyn
 • mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
 • ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
 • ks. dr Piotr Wiśniewski – powiat olsztyński
 • ks. dr Bogumił Wykowski– powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński