Kancelaria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej

ul. Pieniężnego 22,
10-006 Olsztyn
centrala: tel. 89 524 71 40
fax 89 524 71 51

http://www.archwarmia.pl

Dni urzędowania: poniedziałek – piątek

Godziny urzędowania: 9:00-14:00

KANCELARIA KURII

Kanclerz

ks. kan. dr  Tadeusz Marcinkowski
tel. 89 524 71 73
e-mail : kanclerz@archidiecezjawarminska.pl

Notariusz

s. Krystyna Czerniejewska RM
tel. 89 524 71 71
e-mail : notariusz@archwarmia.pl

Notariusz

Ks. dr Marcin Bałdyga
tel. 885 414 151
e-mail: notariusz2@archwarmia.pl

Rzecznik Kurii

ks. kan. dr Marcin Sawicki
tel. 668 696 066
e-mail: rzecznik@archidiecezjawarminska.pl