FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW – propozycje Rekolekcji kapłańskich

W ramach stałej formacji kapłanów archidiecezji warmińskiej poniżej umieszczone zostały szczegółowe wytyczne, obowiązujące wszystkich duchownych naszej archidiecezji.

– Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach modlitewnych dla wszystkich księży: 2 razy w roku, jedno przed Wielkim Postem a drugie przed Adwentem.

– Udział we Mszy św. w Wielki Czwartek i we Mszy św. w dniu modlitw o świętość kapłanów.

– Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego i zarządzeniem księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, każdy kapłan jest zobowiązany do odbycia rekolekcji kapłańskich, z tym że przynajmniej raz na dwa lata mają to być rekolekcje kapłańskie wspólnotowe.

– Rekolekcji kapłańskich nie zastępują konferencje i sympozja naukowe.

– Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy złożyć u dekanalnych ojców duchownych do końca roku kalendarzowego.

Rekolekcje kapłańskie w Archidiecezji Warmińskiej

Cykliczne dni skupienia dla młodych kapłanów archidiecezji warmińskiej (2017, 2016, 2015, 2014)

27.11 – Olsztyn (spotkanie modlitewne)

Propozycje Rekolekcji kapłańskich w 2017 roku w Polsce

12-16 listopada 2017; „Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi” (J 15,12-17); prowadzący: ks. Kazimierz Stasiak i ekipa domu rekolekcyjnego. Adresaci: Osoby pragnące przeżyć rekolekcje w rytmie Lectio Divina – dorośli w każdym wieku (osoby świeckie i konsekrowane). Miejsce: Kielce – Klasztor Księży Pallotynów, Pl. Karczówka – Klasztor 1, 25-602 Kielce. Kontakt: www.domslowa.pl; lectiodivina@domslowa.pl, tel. 602 328 852.

20 – 23 listopada 2017 r.; „Formacja do życia duchowego” – rekolekcje dla kapłanów. „Czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój” (Pwp 10,12). Rozeznanie duchowe pozwala w praktyce znajdować odpowiedź na powyższe pytanie. Jest ono czymś szczególnie potrzebnym w życiu i posłudze kapłana. Jak ono ma się dokonywać, jakie trudności spotykamy na drodze duchowego rozeznania? Prowadzi o. Andrzej Ruszała OCD. Kontakt: recepcja@karmel-wadowice.pl, www.karmel-wadowice.pl.

Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych organizowane przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża,
ściśle związane z Prałaturą personalną Opus Dei
Dom rekolekcyjny „Dworek” w Bożej Woli, koło Mińska Mazowieckiego.

– 20 listopada (godz. 13:00) – 24 listopada (godz. 9:30)

Zapisy: ksieza@dworek.org.pl lub telefonicznie: 503 960 256

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.dworek.org.pl.