FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW W 2019 ROKU

W ramach stałej formacji kapłanów archidiecezji warmińskiej poniżej umieszczone zostały szczegółowe wytyczne, obowiązujące wszystkich duchownych naszej archidiecezji.

– Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach modlitewnych dla wszystkich księży: 2 razy w roku, jedno przed Wielkim Postem a drugie przed Adwentem.

– Udział we Mszy św. w Wielki Czwartek i we Mszy św. w dniu modlitw o świętość kapłanów.

– Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego i zarządzeniem księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, każdy kapłan jest zobowiązany do odbycia rekolekcji kapłańskich, z tym że przynajmniej raz na dwa lata mają to być rekolekcje kapłańskie wspólnotowe.

– Rekolekcji kapłańskich nie zastępują konferencje i sympozja naukowe.

– Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy złożyć u dekanalnych ojców duchownych do końca roku kalendarzowego.

Rekolekcje kapłańskie w 2019 roku

  1. Rybaki 18 -21 .03.
  2. Gietrzwałd  23 – 25 .04. – ks. Adam Kiełtyk (Mediolan)
  3. Stoczek Klasztorny 24 – 26  .04. – we własnym zakresie
  4. Rybaki 6 – 9 .05.
  5. Rybaki 16 – 19 .09.
  6. Święta Lipka 23 – 25 .09. – we własnym zakresie
  7. Gietrzwałd  8 – 10 .10. – ks. T. Huk (archidiecezja warszawska)
  8. Rybaki 4 – 7 .11.


Formacja stała kapłanów

 archidiecezji warmińskiej w 2019 r.

 

Spotkania formacyjne księży:

4-5 .03. – spotkanie formacyjne w kościele św. Arnolda w Olsztynie (Redykajny) – ks. Adam Kiełtyk (Mediolan)

12 .06. – dzień modlitw o uświęcenie kapłanów Olsztyn WSD „Hosianum”

05. 09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie

25-26. 11. – spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”

Formacja stała młodych księży

Rekolekcje – Gietrzwałd

25 – 27 .08. 2018 r. – ks. T. Huk (archidiecezja warszawska)

Spotkania formacyjne młodych księży

16.02. – dzień skupienia (Gietrzwałd)

04-05 .03. – spotkanie formacyjne w kościele św. Arnolda w Olsztynie (Redykajny)

30. 03. – dzień skupienia (Gietrzwałd)

13 .06. – dzień modlitw o uświęcenie kapłanów (Olsztyn)

26.08. – dzień skupienia dla neoprezbiterów

05. 09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie

12.10. – dzień skupienia (Święta Lipka)

25-26. 11. – spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie