FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW W 2018 ROKU

W ramach stałej formacji kapłanów archidiecezji warmińskiej poniżej umieszczone zostały szczegółowe wytyczne, obowiązujące wszystkich duchownych naszej archidiecezji.

– Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach modlitewnych dla wszystkich księży: 2 razy w roku, jedno przed Wielkim Postem a drugie przed Adwentem.

– Udział we Mszy św. w Wielki Czwartek i we Mszy św. w dniu modlitw o świętość kapłanów.

– Zgodnie z normą Kodeksu Prawa Kanonicznego i zarządzeniem księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, każdy kapłan jest zobowiązany do odbycia rekolekcji kapłańskich, z tym że przynajmniej raz na dwa lata mają to być rekolekcje kapłańskie wspólnotowe.

– Rekolekcji kapłańskich nie zastępują konferencje i sympozja naukowe.

– Zaświadczenia o odbytych rekolekcjach należy złożyć u dekanalnych ojców duchownych do końca roku kalendarzowego.

Rekolekcje kapłańskie w 2018 roku

Gietrzwałd – 3.04.2018 – 5.04.2018

Stoczek klasztorny – 4.04.2018 – 6.04.2018

Święta Lipka – 24.09.2018 – 26.09.2018

Gietrzwałd – 9.10.2018 – 11.10.2018

Gietrzwałd – 13.11.2018 – 15.11.2018

Spotkania formacyjne dla kapłanów archidiecezji warmińskiej w 2018 roku

WSD Hosianum w Olsztynie – 12.02.2018 lub 13.02.2018

Dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie – 06.09.2018

WSD Hosianum w Olsztynie – 26.11.2018 lub 27.11.2018

Spotkania formacyjne młodych księży (2017, 2016, 2015)

27.08.2018 – 29.08.2018 r. – rekolekcje kapłańskie

12.02.2018 lub 13.02.2018– spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”

24.02.2018 – dzień skupienia

7.04.2018 – dzień skupienia

16.06.2018 – dzień modlitw o uświęcenie kapłanów

25.08.2018 – dzień skupienia dla neoprezbiterów

06.09.2018 – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie

20.10.2018– dzień skupienia

26.11.2018 lub 27.11.2018 – spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”