Duszpasterstwa specjalistyczne

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

Przewodniczący Kolegium Duszpasterzy Akademickich

ks. kan. mgr Mirosław Hulecki

Duszpasterze pomocniczy

ks. kan. dr Piotr Dernowski
ks. mgr lic. Mariusz Kubicki
ks. mgr Łukasz Kowalski

Duszpasterstwo Bankowców

ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Duszpasterstwo Bibliotekarzy

ks. kan. dr Tomasz Garwoliński, kustosz dyplomowany

Duszpasterstwo Chorych i z Niepełnosprawnością

ks. mgr Leszek Muzyka

Duszpasterstwo Głuchoniemych

ks. mgr Krzysztof Laska

Duszpasterstwo Harcerzy ZHP

ks. mgr Michał Tyczyński

Duszpasterstwo Harcerzy ZHR

Ks. mgr Michał Tyczyński

Duszpasterstwo Kobiet

ks. mgr Maciej Bartnikowski

Duszpasterstwo Kolejarzy

ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

Ks. dr Zbigniew Stępniak

Duszpasterstwo Ludzi Uzależnionych

ks. kan. mgr Tadeusz Alicki

Duszpasterstwo Młodzieży

ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

Duszpasterstwo Leśników

ks. mgr Mariusz Rybicki

Duszpasterstwo Myśliwych

ks. prał. dr Rajmund Jodko

ks. mgr Mariusz Rybicki

Duszpasterstwo Rejonowe Koła Pszczelarzy w Nidzicy

ks. kan. mgr Adam Turek

Duszpasterstwo Wspólnoty Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

ks. dr Karol Jasiński

Duszpasterstwo Niewidomych

ks. mgr Mariusz Dąbrowski

Duszpasterstwo Pielgrzymek Krajowych

Kierownik Pielgrzymek: ks. mgr Jarosław Dobrzeniecki

Zastępca kierownika: ks. mgr Roman Dąbkowski

Duszpasterstwo Pielgrzymek Zagranicznych

ks. kan. dr Michał Tunkiewicz

Duszpasterstwo Policji

ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik

Duszpasterstwo Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki

Duszpasterstwo Pracowników Radia i Telewizji oraz Środków Społecznego Przekazu

ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

Duszpasterstwo Prawników

ks. kan. dr hab. Lucjan Świto

Duszpasterstwo Rodzin

ks. dr Wojsław Czupryński

Duszpasterstwo Rolników

ks. prał. mgr Józef Midura

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Ks. dr Wojciech Kotowicz

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

ks. mgr Leszek Muzyka

Duszpasterstwo Służb Ratownictwa Medycznego

ks. prał. mgr Henryk Błaszczyk

Duszpasterstwo Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej

ks. kan. mgr Andrzej Bawirsz – kapelan wojewódzki

ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Duszpasterstwo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ornecie

ks. mgr lic. Tomasz Kociński

Duszpasterstwo Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie

ks. kan. dr Edward Goliński

Duszpasterstwo Pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Duszpasterstwo Trzeźwości

ks. kan. mgr Tadeusz Alicki

Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców

ks. mgr Piotr Hartkiewicz

Duszpasterstwo Więziennictwa

ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Duszpasterstwo Zdrowia i Sportu

ks. mgr lic. Mariusz Jackowski

Duszpasterstwo Straży Miejskiej

Ks. kan. dr Piotr Dernowski

Duszpasterstwo Celników

ks. prał. mgr Leszek Galica

Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów – Margaretki

ks. mgr. lic Paweł Kozicki

Duszpasterstwo Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd

ks. mgr Paweł Rzosiński

Duszpasterstwo Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ks. dr Wojsław Czupryński