Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie

 1. Sakramentu bierzmowania udziela się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w każdy
  II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.oo i 19.oo.
 2. Sakrament bierzmowania w katedrze dotyczy tylko osób, które ukończyły edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich przyjmują sakrament bierzmowania
  w ramach przygotowania w parafii.
 4. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko osobom, które mieszkają na terenie Archidiecezji Warmińskiej.
  W przypadku osób mieszkających w innych diecezjach, konieczna jest pisemna zgoda tamtejszej kurii na przystąpienie do tego sakramentu w Archidiecezji Warmińskiej.
 5. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu bierzmowania jest proboszcz parafii, w której mieszka kandydat do przyjęcia tego sakramentu.
 6. Sakrament bierzmowania będzie udzielany tylko tym osobom, które zostały zgłoszone przez proboszcza (nie przez samych kandydatów) w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej najpóźniej na 3 dni przed datą bierzmowania.
 7. Kandydat do bierzmowania oraz jego świadek powinni przystąpić do spowiedzi świętej przed przybyciem do katedry.
 8. Kandydaci po przybyciu do katedry zgłaszają się do zakrystii katedralnej z 2 kartkami „Sakrament Bierzmowania” z adnotacją ks. proboszcza na odwrocie jednej z nich o przygotowaniu do bierzmowania, pieczęcią parafialną i czytelnym podpisem proboszcza.

 

Kontakt w sprawie bierzmowania:

Wydział Duszpasterski Kurii Archidiecezji Warmińskiej
tel: 89 524 71 81

e-mail: [email protected]


TERMINY BIERZMOWAŃ 2018/2019

10 maja 2019

14 czerwca 2019

12 lipca 2019

9 sierpnia 2019

13 września 2019

11 października 2019

8 listopada 2019

13 grudnia 2019