Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie

  1. Sakramentu bierzmowania udziela się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w każdy II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 i 19.00.
  2. Sakrament bierzmowania w katedrze dotyczy tylko osób, które ukończyły edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
  3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich sakrament przyjmują sakrament bierzmowania w ramach przygotowania w parafii.
  4. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko osobom, które mieszkają na terenie Archidiecezji Warmińskiej.
  5. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje proboszcz parafii, w której mieszka kandydat do przyjęcia tego sakramentu. Do proboszcza należy również rozeznanie gotowości, duchowej dojrzałości i nadprzyrodzonego pragnienia przyjęcia łaski sakramentu bierzmowania, którymi powinien charakteryzować się kandydat do bierzmowania.
  6. Przed przybyciem do katedry kandydat do bierzmowania oraz jego świadek powinni wcześniej przystąpić do spowiedzi świętej.
  7. Kandydaci po przybyciu do katedry zgłaszają się z dokumentami do zakrystii katedralnej w celu potwierdzenia obecności i weryfikacji dokumentów.

 

Kontakt w sprawie bierzmowania:

Wydział Duszpasterski Kurii Archidiecezji Warmińskiej tel: 89 524 71 81


TERMINY BIERZMOWAŃ 2018/2019

5 października 2018

12 października 2018

9 listopada 2018

14 grudnia 2018

11 stycznia 2019

8 lutego 2019

8 marca 2019

12 kwietnia 2019

10 maja 2019

14 czerwca 2019

12 lipca 2019

9 sierpnia 2019

13 września 2019

11 października 2019

8 listopada 2019

13 grudnia 2019