Jerozolima

Franciszkańskie Studium Biblijne

ks. dr Bartłomiej Sobierajski, od 2015 r.

 

Pampeluna – Hiszpania

Uniwersytet Nawarry

ks. mgr Krzysztof Patejuk, prawo kanoniczne, od 2017 r.


Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ks. mgr lic. Tomasz Łukasiuk, teologia dogmatyczna, od 2009 r.
ks. mgr lic. Wojciech Milczarek, liturgika , od 2015 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ks. mgr Marcin Kuciński, muzykologia, od 2017 r.


Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. mgr lic. Marcin Bałdyga, prawo świeckie  i prawo kanoniczne, od 2011 r.
ks. mgr lic. Mariusz Grankowski, historia Kościoła, od 2013 r.
ks. mgr Przemysław Jaroć, teologia moralna, od 2012 r.
ks. mgr Krzysztof Kamiński, prawo kanoniczne, od 2015 r.
ks. mgr lic. Michał Kuciński, teologia duchowości, od 2014 r.
ks. mgr lic. Dariusz Sonak, kultura medialna, od 2013 r.