Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

Księża Emeryci

 1. ks. kan. Stanisław Bąk
 2. ks. kan. dr Jan Bernacki
 3. ks. kan. dr Roman Bodański
 4. ks. kan. Władysław Boksa
 5. ks. kan. Witold Borzym
 6. ks. prał. Walenty Bykowski
 7. ks. kan. Ingo Michał Czaja
 8. ks. prał. Adam Czarciński
 9. ks. prał. mgr Józef Drążek
 10. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 11. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 12. ks. prał. Józef Dziwik
 13. ks. kan. Józef Grażul
 14. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 15. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 16. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 17. ks. kan Marian Kaim
 18. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 19. ks. Janusz Koniec
 20. ks. kan. Edward Koperwas
 21. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 22. ks. dr Wincenty Łanowy
 23. ks. prał. Gerard Łążyński
 24. ks. prał. mgr Henryk Madej
 25. ks. prał. Jan Magdziarz
 26. ks. kan. Andrzej Majnusz
 27. ks. prał. Józef Mańkowski
 28. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 29. ks. prał. Anicet Murawski
 30. ks. Jan Nigbor
 31. ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak
 32. ks. kan. Stefan Nyc
 33. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 34. ks. Franciszek Paśko
 35. ks. prał. Marian Piotrowski
 36. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 37. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 38. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 39. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 40. ks. prał. kan. Bronisław Siekierski
 41. ks. kan. Rajmund Siudziński
 42. ks. kan. Franciszek Starzec
 43. ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz
 44. ks. kan. Józef Świechowski
 45. ks. prał. Karol Święcki
 46. ks. prał. Jan Tambor
 47. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 48. ks. Stanisław Urban
 49. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 50. ks. kan. mgr Edward Woliński
 51. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 52. ks. Janusz Wysocki
 53. ks. dr Edward Zakrzewski
 54. ks. kan. Kazimierz Załęski

Mieszkańcy domu w Ornecie

 1. ks. Józef Hajduk
 2. ks. Apolinary Kukliński

Księża Rezydenci

 1.  ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski