Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

ul. Kopernika 47/18
tel. 89 521 44 18;
priv. 504 447 862
e-mail: [email protected]

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. kan. Stanisław Bąk
 3. ks. kan. dr Roman Bodański
 4. ks. kan. Witold Borzym
 5. ks. prał. Walenty Bykowski
 6. ks. prał. Adam Czarciński
 7. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 8. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 9. ks. kan. Józef Grażul
 10. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 11. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 12. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 13. ks. kan Marian Kaim
 14. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 15. ks. Janusz Kocoń
 16. ks. Janusz Koniec
 17. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 18. ks. Apolinary Kukliński
 19. ks. dr Wincenty Łanowy
 20. ks. prał. Gerard Łążyński
 21. ks. prał. mgr Henryk Madej
 22. ks. prał. Jan Magdziarz
 23. ks. kan. Andrzej Majnusz
 24. ks. prał. Józef Mańkowski
 25. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 26. ks. Jan Nigbor
 27. ks. kan. Stefan Nyc
 28. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 29. ks. mgr Jan Podwysocki
 30. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 31. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 32. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 33. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 34. ks. kan. Franciszek Starzec
 35. ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz
 36. ks. prał. Karol Święcki
 37. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 38. ks. Stanisław Urban
 39. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 40. ks. kan. mgr Edward Woliński
 41. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 42. ks. Janusz Wysocki
 43. ks. kan. Kazimierz Załęski

Księża Rezydenci

 1.  ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski