Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

Księża Emeryci

 1. ks. kan. Stanisław Bąk
 2. ks. kan. dr Jan Bernacki
 3. ks. kan. dr Roman Bodański
 4. ks. kan. Władysław Boksa
 5. ks. kan. Witold Borzym
 6. ks. prał. Walenty Bykowski
 7. ks. kan. Ingo Michał Czaja
 8. ks. prał. Adam Czarciński
 9. ks. prał. mgr Józef Drążek
 10. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 11. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 12. ks. prał. Józef Dziwik
 13. ks. kan. Józef Grażul
 14. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 15. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 16. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 17. ks. kan Marian Kaim
 18. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 19. ks. Janusz Koniec
 20. ks. kan. Edward Koperwas
 21. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 22. ks. dr Wincenty Łanowy
 23. ks. prał. Gerard Łążyński
 24. ks. prał. mgr Henryk Madej
 25. ks. prał. Jan Magdziarz
 26. ks. kan. Andrzej Majnusz
 27. ks. prał. Józef Mańkowski
 28. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 29. ks. Jan Nigbor
 30. ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak
 31. ks. kan. Stefan Nyc
 32. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 33. ks. prał. Marian Piotrowski
 34. ks. mgr Jan Podwysocki
 35. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 36. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 37. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 38. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 39. ks. prał. kan. Bronisław Siekierski
 40. ks. kan. Rajmund Siudziński
 41. ks. kan. Franciszek Starzec
 42. ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz
 43. ks. kan. Józef Świechowski
 44. ks. prał. Karol Święcki
 45. ks. prał. Jan Tambor
 46. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 47. ks. Stanisław Urban
 48. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 49. ks. kan. mgr Edward Woliński
 50. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 51. ks. Janusz Wysocki
 52. ks. dr Edward Zakrzewski
 53. ks. kan. Kazimierz Załęski

Mieszkańcy domu w Ornecie

 1. ks. Józef Hajduk
 2. ks. Apolinary Kukliński

Księża Rezydenci

 1.  ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski